Regulamin klubu EdenSport na rok 2023  

Regulamin klubu EdenSport na rok 2023

Postprzez EdenSport » wtorek, 27 grudnia 2022, 14:21

Regulamin klubu EdenSport 2023

1.
Klub EdenSport zrzesza osoby, które wyraziły chęć przynależności do klubu.

2.
2.1 Terenem działania klubu jest obszar kraju oraz zagranicy.
2.2 Klub działa przy Centrum Nurkowym ”EdenSport”
ul. Kazimierza Wielkiego 1a
43-300 Bielsko-Biała.

3.
Klub Eden Sport w części działalności nurkowej, działa zgodnie z wytycznymi federacji CMAS, PADI oraz własnym regulaminem. W części innych sportów i form rekreacji, działa zgodnie z własnym regulaminem oraz regulaminem uprawiania tych sportów i rekreacji.

4.
Klub używa pieczęci, godła, logo, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.
Celem klubu jest:
5.1 Popularyzacja różnych form sportu i rekreacji oraz podnoszenie umiejętności i wiedzy klubowiczów.
5.2 Organizowanie wyjazdów turystycznych, rekreacyjnych, sportowych
oraz treningowych i integracyjnych.
5.3 Organizowanie aktywnych form rekreacji dla członków Klubu,
5.4 Rozpowszechnianie wiedzy sportowej i rekreacyjnej,
5.5 Promowanie informacji oraz wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa i bezpieczeństwa
5.6 Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

6.
Członkostwo w Klubie.
6.1 Członkami klubu mogą być jedynie osoby, które wyraziły chęć przynależności do klubu.
6.2 Członkami klubu mogą być: niepełnoletni i dorośli, którzy zaakceptowali regulamin oraz uiszczą opłatę wpisową
oraz członkowską na rok.
6.3 Członkiem klubu może zostać tylko osoba, której członkostwo zostanie zaakceptowane przez Kadrę EdenSport.
6.4 Członkiem klubu może także zostać osoba, która ze względu na swoją działalność oraz zaangażowanie dla dobra klubu oraz klubowiczów, została przez kadrę zwolniona z opłat klubowych, wpisowych oraz wyrazi chęć przynależności do klubu.
6.5 Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu za zgodą ich prawnych opiekunów.
6.6 Członkostwo w klubie obowiązuje od daty dokonania opłaty członkowskiej, do końca roku kalendarzowego.
6.7 Członkiem klubu może zostać osoba, która wyrazi taką chęć przynależności a jednocześnie należy do innego klubu, prowadzącego taką samą działalność, po akceptacji jej przynależności przez kadrę EdenSport

7.
Przywileje członka klubu.
Członkowie klubu mają prawo do:
7.1 Zgłaszania propozycji i pomysłów dotyczących działalności klubu.
7.2 Pierwszeństwa w nurkowaniach, akcjach związanych z rekreacją i sportem, wyjazdach i warsztatach organizowanych dla osób związanych z C.N. EdenSport.
7.3 Opieki kadry szkoleniowej na wyjazdach klubowych.
7.4 Członkowie klubu zwolnieni są z niektórych opłat za opiekę kadry, podczas nurkowań klubowych lub nurkowań „na przyklejkę” podczas szkoleń.
7.5 Członkowie klubu zwolnieni są z niektórych opłat za wstęp na baseny „na przyklejkę”, gdy w tym samym czasie prowadzone są kursy i szkolenia na basenie.
7.6 Potwierdzenia nurkowania stażowego bezpłatnie, w czasie wspólnych nurkowań klubowych z kadrą.
7.7 Korzystania z urządzeń i wyposażenia klubowego, na zasadach określonych przez EdenSport..
7.8 Niższych opłat na wspólnych wyjazdach, imprezach, przy wynegocjowaniu specjalnych cen pakietowych z głównym organizatorem.
7.9 7% rabatu na zakup sprzętu lub wyposażenia
7.10 Zniżek ustalonych w cenniku EdenSport na wypożyczenie sprzętu
7.11 Zniżek ustalonych w cenniku EdenSport na napełnianie butli nurkowych
7.12 10% rabatu na kursy wyższe niż P1 CMAS oraz OWD PADI
7.13 10% rabatu na kursy specjalistyczne
7.14 10% rabatu za serwis lub przegląd sprzętu osobistego (dotyczy tylko robocizny)
7.15 Członkowie klubu otrzymują jako pierwsi powiadomienia o przygotowywanych wyjazdach, nurkowaniach, atrakcjach lub imprezach.
7.16 Klubowicze, po uzgodnieniu z kadrą C.N. EdenSport oraz uzyskaniu indywidualnej zgody, mają prawo do zabrania najbliższych członków rodziny na zamknięte imprezy oraz wszelkie zamknięte tylko dla EdenSport atrakcje, przygotowane lub organizowane przez C.N. EdenSport.
7.17 Jeżeli występuje ograniczona ilość miejsc na organizowane przez EdenSport imprezy czy wydarzenia kulturalne, klubowiczom przysługuje pierwszeństwo do rezerwowania miejsc.
7.18 Wyjątkowo aktywni oraz czynni klubowicze, mogą zostać przez kadrę EdenSport zwolnieni z klubowych składek rocznych.
7.19 Bardzo aktywni i wyjątkowo czynni klubowicze, mogą otrzymać w ramach uznania zasług specjalne, dodatkowe zniżki na zakup lub wypożyczenie sprzętu w C.N. EdenSport.
7.20 Klubowiczom przysługują zniżki w składkach na paliwo przy niektórych przejazdach klubowych.
7.21 Rabaty nie dotyczą promocji, przecen i nie sumują się.

8.
Obowiązki członka klubu:
8.1 Branie czynnego udziału w działalności klubu.
8.2 Przestrzeganie regulaminu klubu.
8.3 Godne reprezentowanie klubu.
8.4 Terminowe płacenie opłat klubowych

9.
Opłaty członkowskie:
9.1 Opłata wpisowa do klubu wynosi 200 PLN
9.2 Całoroczna opłata członkowska, jest płatna w nieprzekraczalnym terminie, do 30 stycznia bieżącego roku składkowego.

9.3 Osoba, która spóźniła się z wpłatą składki rocznej, zobowiązana jest
do opłacenia ponownie opłaty wpisowej.
9.4 Opłata klubowa - roczna wynosi 240 PLN i wnoszona jest jednorazowo.
9.5 Osoba przystępująca do klubu w trakcie roku kalendarzowego, płaci opłatę wpisową oraz składkę klubową, proporcjonalnie do czasu członkostwa od miesiąca wstąpienia do klubu, do końca roku kalendarzowego.

10.
W przypadku naruszenia regulaminu klubu, lub działania na niekorzyść EdenSport., członek klubu może otrzymać:
- upomnienie ustne
- zawieszenie w prawach członka klubu
- wykluczenie z klubu oraz społeczności C.N. EdenSport
W przypadku wykluczenia z klubu oraz społeczności EdenSport, opłata wpisowa oraz składki nie podlegają zwrotowi.

11.
Wykluczenie z klubu może nastąpić w przypadkach:
1. Osobistego, dobrowolnego wystąpienia z klubu
2. Naruszenia regulaminu klubu
3. Działania na szkodę klubu i C.N. EdenSport
4. Nie opłacenia terminowego składek klubowych i członkowskich
5. Braku czynnego uczestniczenia w życiu klubu
6. Niewłaściwego zachowania w czasie zajęć, spotkań i wyjazdów klubowych

12.
Centrum Nurkowe EdenSport, zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia regulaminu.
EdenSport

Avatar użytkownika
 
Posty: 78
Dołączył(a): sobota, 19 marca 2011, 00:06

  

Powrót do Regulamin klubu Eden Sport

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron