Regulamin klubu EdenSportRegulamin klubu EdenSport

Postprzez admin » piątek, 18 marca 2011, 14:11

Regulamin klubu EdenSport

1.

Klub EdenSport zrzesza osoby, które wyraziły chęć przynależności do klubu.

2.

1. Terenem działania klubu jest obszar kraju oraz zagranicy.
2. Klub działa przy
Centrum Sportu i Rekreacji
”EdenSport”
ul. Kazimierza Wielkiego 1a
43-300 Bielsko-Biała.


3.

Klub Eden Sport w części działalności nurkowej, działa zgodnie z wytycznymi federacji CMAS, PADI oraz własnym regulaminem. W części innych sportów i form rekreacji, działa zgodnie z własnym regulaminem oraz regulaminem uprawiania tych sportów i rekreacji.

4.

Klub używa pieczęci, godła, logo, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Celem klubu jest:
- Popularyzacja różnych form sportu i rekreacji oraz podnoszenie umiejętności i wiedzy klubowiczów.
- Organizowanie wyjazdów turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i treningowych
- Organizowanie aktywnych form rekreacji dla członków Klubu,
- Upowszechnianie wiedzy sportowej i rekreacyjnej,
- Promowanie informacji oraz wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa i bezpieczeństwa
- Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

6.

Członkostwo w Klubie.
1. Członkami klubu mogą być jedynie osoby, które wyraziły chęć przynależności do klubu.
2. Członkami klubu mogą być: niepełnoletni i dorośli, którzy złożą pisemną deklarację, akceptując w ten sposób regulamin oraz uiszczą opłatę wpisową i członkowską na rok.
3. Członkiem klubu może zostać tylko osoba, której członkostwo zostanie zaakceptowane przez Kadrę CSiR EdenSport.
4. Członkiem klubu może także zostać osoba, która ze względu na swoją działalność oraz zaangażowanie dla dobra klubu oraz klubowiczów, została przez kadrę zwolniona z opłat klubowych oraz wpisowych oraz wyrazi chęć przynależności do klubu.
5. Osoby niepełnoletnie, mogą być członkami klubu za zgodą ich prawnych opiekunów.
6. Członkostwo w klubie obowiązuje od daty dokonania opłaty członkowskiej, do końca roku kalendarzowego.
7. Członkiem klubu może zostać osoba, która wyrazi taką chęć przynależności a jednocześnie należy do innego klubu, prowadzącego taką samą działalność, po akceptacji jej przynależności przez kadrę EdenSport

7.

Przywileje członka klubu.
Członkowie klubu mają prawo do:
1. Zgłaszania propozycji i pomysłów dotyczących działalności klubu.
2. Uczestnictwa w imprezach, spotkaniach, wyjazdach i warsztatach organizowanych dla członków klubu.
3. Opieki kadry szkoleniowej na wyjazdach klubowych.
3.a Członkowie klubu, zwolnieni są z indywidualnych opłat za opiekę kadry, podczas nurkowań klubowych.
4. Potwierdzenia nurkowania stażowego bezpłatnie, w czasie wspólnych nurkowań klubowych z kadrą.
5. Korzystania z urządzeń i wyposażenia klubowego, na zasadach określonych przez EdenSport..
6. Niższych opłat na wspólnych wyjazdach, imprezach, przy wynegocjowaniu specjalnych cen pakietowych z głównym organizatorem.
7. 7% rabatu na zakup sprzętu lub wyposażenia
8. 20% rabatu na wypożyczenie sprzętu
9. 20% rabatu na napełnianie butli nurkowych
10. 10% rabatu na kursy wyższe niż P1 CMAS oraz OWD PADI
11. 10% rabatu na kursy specjalistyczne
12. 10% rabatu za serwis lub przegląd sprzętu osobistego

Rabaty nie dotyczą promocji, przecen i nie sumują się.

8.

Obowiązki członka klubu:
- Branie czynnego udziału w działalności klubu.
- Przestrzeganie regulaminu klubu.
- Godne reprezentowanie klubu.
- Terminowe płacenie opłat klubowych

9.

Opłaty członkowskie:
1. Opłata wpisowa do klubu wynosi 100 PLN
2. Całoroczna opłata członkowska, jest płatna do 30 stycznia danego roku.
3. Osoba, która spóźniła się z wpłatą składki rocznej, zobowiązana jest do opłacenia ponownie opłaty wpisowej.
4. Opłata klubowa - roczna wynosi 180 PLN i wnoszona jest jednorazowo.
5. Osoba przystępująca do klubu w trakcie roku kalendarzowego, płaci opłatę klubową proporcjonalnie do czasu członkostwa od miesiąca wstąpienia do klubu, do końca roku kalendarzowego.


10.

W przypadku naruszenia regulaminu klubu, lub działania na niekorzyść EdenSport., członek klubu może otrzymać:
- upomnienie ustne
- zawieszenie w prawach członka klubu
- wykluczenie z klubu


11.

Wykluczenie z klubu może nastąpić w przypadkach:
1. Osobistego, dobrowolnego wystąpienia z klubu
2. Naruszenia regulaminu klubu
3. Działania na szkodę klubu i EdenSport..
4. Nie opłacenia terminowego składek klubowych i członkowskich
5. Braku czynnego uczestniczenia w życiu klubu
6. Niewłaściwego zachowania w czasie zajęć, spotkań i wyjazdów klubowych


12.

Centrum Sportu i Rekreacji EdenSport, zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia regulaminu.
admin

Administrator
 
Posty: 12
Dołączył(a): środa, 16 marca 2011, 14:41

Powrót do Regulamin klubu Eden Sport

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron